دختـــــــــــــری ازجنس نــــــــــــور

خـــدا

يوسف مي دانست تمام درها بسته هستند


اما

بخاطر خدا تمام درها برايش بازشد


اگر تمام درهاي دنيا هم برويت بسته بود

 

بدو


چون خداي تو و يوسف يکيست


 

+ نوشته شده در ساعت 18:20 توسط ❤مهشید❤ |